Üdvözöljük az Abbázia Csodaszép világában! - Abbázia Group

KÖZLEMÉNYEK klubtagjainknak

Ne dőljön be az üdülési jogos csalóknak!

Budapest, 2021. szeptember 13. – A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) fokozott óvatosságra int mindenkit, aki meg szeretne válni az üdülési jogától, ugyanis újra félrevezető tájékoztatásokkal keresik fel az üdülési jog tulajdonosokat. Komoly csapdába eshetnek azok, akik nem körültekintőek az üdülési joguk eladásánál.

A 2010-es évek második felének visszatérő versenyhatósági ügyei közé tartoztak az ún. üdülési jogos esetek, amelyekben a vállalkozások megtévesztő tájékoztatásokkal ígértek segítséget a fogyasztóknak a meglévő, ki nem használt üdülési jogaik értékesítésében. A GVH a korábbi években – versenyfelügyeleti eljárások lefolytatása és számos bírság kiszabása mellett – több alkalommal is felhívta a figyelmet néhány tisztességtelen módszerre. A hasonló típusú, jogsértő magatartást folytató cégek felelősségre vonása mindig nehéz a hatóságok számára, ugyanis számos módszerrel (felszámolás, végelszámolás, átnevezés, tagcsere stb.) igyekeznek elkerülni a számonkérést.

  Az utóbbi időszakban egyre több panasz érkezett a versenyhivatalhoz, melyek alapján úgy tűnik: az üdülési joguktól megszabadulni vágyók félrevezetése és kihasználása újabb lendületet vett.
 • Az érintett fogyasztókat ezúttal is elsősorban telefonon keresik meg, azzal a sokat ígérő ajánlattal, hogy egy magánszemély készpénzben megvásárolja tőlük jogosultságukat.
 • A telefonáló időnként egy üdülési jogos károsultakat segítő, érdekképviseleti civil szervezet nevében mutatkozik be, hamis bizalmat keltve ezzel a fogyasztókban.
 • A személyes találkozó alkalmával a csalók már előkészített szerződéssel várják ügyfeleiket – melyben azonban a vevő magánszemély immár egy vállalkozás, a fizetés pedig nem készpénzben, hanem egy, a cég által üzemeltetett vásárlási rendszerben levásárolható kreditben történik.
 • A fogyasztóknak rendszerint nem biztosítanak elegendő időt a szerződés átnézésére, hanem azonnali döntésre ösztönzik őket, kiemelve, hogy csak limitált számú üdülési jog megvásárlására van lehetőség.
 • A fogyasztókkal több százezer forintos díjat fizettetnek meg a rendszerbe történő belépésért, az itt elérhető áruk pedig – mint a vásárlók utólag szembesülnek vele – sokszor túlárazott és silány minőségű termékek.
 • Az üdülési jog ráadásul mindezek ellenére sem kerül át a vevő cég nevére, ugyanis azok szolgáltatói jellemzően csak magánszemélyre engedélyezik átírásukat. Az üdülési joggal járó fenntartási költségek így továbbra is a becsapott fogyasztókat terhelik.

A nemzeti versenyhatóság az üdülési jogukat értékesíteni vágyóknak azt javasolja: minden ajánlat esetén alaposan tekintsék át a felkínált feltételrendszer részleteit, szerződéskötés előtt pedig alaposan tájékozódjanak az érintett vállalkozások megbízhatósága és fogyasztói értékelése felől. Fontos, hogy a fogyasztók a személyes találkozókon se engedjenek az esetleges nyomásgyakorlásnak és minden esetben megfontolt, tudatos döntést hozzanak.

GVH Sajtóiroda

Kedves Vendégeink, Klubtagjaink!

Az Abbázia cégcsoport (továbbiakban: ABBÁZIA) adatkezelési tájékoztatója módosult, amely a következő címen érhető el: https://abbaziagroup.com/index.php?page=av A módosítást elsősorban a Turizmustörvény 2021. szeptember 1. napjától hatályos azon rendelkezése indokolta, amely szerint a szálláshelyszolgáltatók kötelesek bejelentkezéskor a szállást igénybe vevő vendégek e törvényben meghatározott személyes adatait rögzíteni, és ezen adatokat a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság felé elektronikusan továbbítani. Adatkezelési tájékoztatónk egyéb pontokban is módosult, melynek oka a módosított Infotörvény rendelkezéseinek való megfelelés, továbbá az ABBÁZIA cégcsoport adatkezelését illetően bekövetkezett változások rögzítése.

  Az adatkezelési tájékoztató jelen módosítással érintett pontjai rövid indokolással a következők:
 • Az 1. pontban az alkalmazott jogszabályok köre kiegészítésre került;
 • A 3. pont szerinti alapelvek változtak az Infotörvény előírásaival összhangban;
 • A 4.1 pontból törlésre került a chat 4 support, bekerült az optimonk használatra utalás;
 • A 4.2.2. pont kibővült a Turizmustörvény előírása szerinti adatkezelés rendelkezéseivel;
 • A 4.3. pontba bekerült a nemesnépi Abbázia Country Club szállodánk;
 • A 4.6 pontban pontosítottuk az ABBÁZIA tulajdonában lévő domain-eket, a felsorolásból kikerültek a már felmondott domain-ek;
 • A 4.10.1. pont törlésre került a Turizmustörvény hatályos rendelkezése okán;
 • Az 5. pont kiegészült a személyes adatok tárolása tekintetében;
 • A 7.11 pont módosult az Infotörvény előírásaival összhangban.

"HELIKON" Utazási Iroda Kft.
/adatkezelő/

Tisztelt Klubtagjaink!

Az Abbázia csoporthoz tartozó aparthotelek tudomására jutott, hogy számunkra ismeretlen személyek telefonon egy augusztus 28. napján, Budapesten tartandó „gyűlésre” hívják klubtagjainkat

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Abbázia cégcsoport semmiféle összejövetelt, vagy a klubtagok nagyobb számát érintő megbeszélést nem szervez és ilyenre megbízást senkinek nem adott, így a nevében eljárni senki nem jogosult. Amennyiben arra bármilyen hivatkozás történik, úgy az a nevével történő visszaélésnek minősül és büntető eljárás tárgya.

Továbbra is javasoljuk, hogy az üdülési joggal kapcsolatban ne kössenek olyan szerződést, amelynek következtében Önök bármilyen jogcímen bárki részére fizetést kell hogy teljesítsenek, tapasztalataink szerint ezek minden esetben csalárd eljárások.

Keszthely, 2021. augusztus 26.

Abbázia-Group

(Hirdetmény, 2021. augusztus 26.)

VENDÉG TÁJÉKOZTATÁSA SZEMÉLYES
ADATOK KÖTELEZŐ RÖGZÍTÉSÉRŐL

Kedves Vendégünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályok* értelmében, a 2021. szeptember 1-jét követően Magyarországon szálláshely-szolgálatást igénybe vevő minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait a szálláshely-szolgáltató érkeztetéskor, okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő szoftverében rögzíteni, majd egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítani köteles.

  A rögzítendő adatok:
 • családi és utónév;
 • születési családi és utónév;
 • születés helye;
 • születés ideje;
 • vendég neme;
 • állampolgárság;
 • anyja születési családi és utóneve (ha az azonosító dokumentum tartalmazza);
 • személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatai;
 • harmadik országbeli állampolgár esetében** a vízum vagy tartózkodási engedély száma, a beutazás időpontja és helye.

Az adatok rögzítéséhez a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő vendég az azonosításra alkalmas személyi igazolványát, vezetői engedélyét vagy úti okmányát a szálláshely-szolgáltatónak bemutatja. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. Jogszabály felhatalmazása alapján a szálláshely-szolgáltató jogosult elkérni a vendég személyazonosító okmányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni.

Kérjük, utazását és érkezését a fentiekre tekintettel tervezze meg!

Szíves együttműködését ezúton is köszönjük!


*HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK:

 • a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény;
 • a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet;
 • a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm.rendelet.

**harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti személyek

Hivatalos "VIZA" tájékoztató letöltése >>

Tisztelt Üdülőjogosultak, Klubtagok!

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy az ABBÁZIA Group sem az általa biztosított üdülési jogra, sem pedig az üdülési joggal szerzett részvények felvásárlására vonatkozóan sem magánszemélynek, sem pedig társaságnak semmiféle megbízást nem adott.

Amennyiben ilyen „ürüggyel” keresi meg Önöket az ABBÁZIA Group-tól kapott megbízására hivatkozva bárki, úgy biztosak lehetnek abban, hogy az csalárd módon jár el, ezért a saját érdekükben javasoljuk, hogy semmi esetre se lépjenek velük kapcsolatba, mert ezek a személyek vásárlási és fizetési ígéretek ellenében pénzt kérnek Önöktől, azt követően pedig elérhetetlenné válnak anélkül, hogy bármilyen „vállalásukat” teljesítették volna!

Amennyiben az ABBÁZIA Grouphoz tartozó bármely társaság az ügyintézés során megkeresi Önöket, úgy azt minden esetben a 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. szám alatti székhelyű valamely, a cégcsoporthoz tartozó társaság ügyvezetője által cégszerűen aláírt levélben, vagy a titkarsag@abbaziagroup.com e-mail címről teszi, a levélküldés ténye pedig az ezen e-mail címre írt érdeklődéssel azonnal leinformálható.

Javasoljuk, hogy fogadja meg tanácsunkat, mert a károsult üdülőjog tulajdonosoknak utólag már nem áll módunkban segíteni!

Abbázia Group

Tisztelt Klubtagunk!

Az összefoglaló néven Abbázia-Group-hoz tartozó társaságok tisztelt klubtagjaik gyakori kérdésre ez úton teszik közzé, hogy egyetlen társaságnak, vagy magánszemélynek sem adtak üdülési joggal kapcsolatban megbízást, különösen nem üdülési jog visszavásárlására, lerövidítésére, megszüntetésre stb., és nem állnak megbízási jogviszonyban a(z):

- BIÁS TRADE Kft.,
- One Days Tourist Kft.,
- Spend Credit Kft.,
- BFCS Kereskedőház Kft.,
- B.T.S. Management Kft.,
- Családi Ház Club Kft.,
- Tele Trade Hungary Kft.,
- Club Hotels Europe Ingatlanhasznosító Kft.,
- Velence Resort Clubs Kft.,
- Elégedett Üdülőtagok Klubja,
- Megyesi Üdülőszervező Kft.,
- Wine Dynasty L.L.P.,
- Business Capital Corporation,
- Bindsystem Hungary Kft. „felszámolás alatt”,
- Dinasztia Wellness Kft. „felszámolás alatt”,
- Light int he Barter LLC „felszámolás alatt”

elnevezésű gazdasági társaságokkal, továbbá

- Csobán Katalin,
- Molnár Attila,
- Derzsi-Biás István,
- Forgács László,
- Kacsándi Éva,
- Kiss Áron,
- Nagy Ivett,
- Torma János
- Ferencz Viktor

magánszemélyekkel.

Amennyiben e tárgyban kérdésük van, úgy az Abbázia Group Titkársága szívesen áll rendelkezésükre a titkarsag@abbaziagroup.com e-mail címen.

Keszthely, 2021. június 25.
Üdvözlettel:
Abbázia-Group

Tisztelt Vendégeink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Abbázia Csoporthoz tartozó társaságok által adott, ingyenesen letölthető hetek kizárólag azon személyek és azok közeli hozzátartozói által vehetők igénybe, akikkel a társaságok a vonatkozó szerződést megkötötték.
A közeli hozzátartozók egy, a meghatalmazó és két tanú által is aláírt meghatalmazással igazolhatják jogosultságukat a hét igénybevételére. A meghatalmazást – amelyben a közeli hozzátartozói minőségre utalni szükséges – a recepción történő bejelentkezés időpontjában munkatársunknak szíveskedjenek eredeti példányban átadni.

Megértésüket köszönjük és apartman-hoteleinkben kellemes időtöltést kívánunk!

iratkozzon fel hírlevelünkre

Ha Ön klubtagunk, vagy csak kíváncsi szállodacsoportunk legújabb híreire, vagy kedvezményes ajánlataira, iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre. Így havi rendszerességgel értesülhet aktuális kedvezményeinkről, új csomagajánlatainkról. Adatait az Európai Uniós adatvédelmi törvényelnek (GDPR) megfelelően kezeljük, melyekről bővebben itt olvashat.

Az Abbázia Group tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait, csak saját promóciós kampányainak keretében használja fel, harmadik személynek nem adja át. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-60578/2012. ABBAZIA GROUP c/o Club Dobogómajor, H-8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1., Hungary Tel. +36•83•531•981, newsletter@abbaziagroup.com

Az oldalunkon HTTP-sütiket használunk, a lehető legjobb webes élmény biztosítása érdekében. A továbblépéssel és az oldal használatával, beleértve az oldalon maradást is, Ön beleegyezik ezek használatába. További információkért vagy a cookie-k eltávolításáért, kérjük, olvassa el az Adatvédelmi irányelvek 4.5.A ill. 4.5.B fejezetét.

Tovább