Általános Szerződési Feltételek

1. A Szolgáltató adatai

CLUB DOBOGÓMAJOR Ingatlan-üzemeltető, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: CLUB DOBOGÓMAJOR Kft.
Székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.
Cégjegyzékszám: 20 09 074438
Adószám: 25079009-2-20

Helicomplex Ingatlanberuházó, Értékesítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Helicomplex Kft.
Székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.
Cégjegyzékszám: 20 09 074902
Adószám: 25436905-2-20

Kalmainvest Befektetésszervező és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Kalmainvest Kft.
Székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.
Cégjegyzékszám: 20 09 074904
Adószám: 25436967-2-20

ABBAZIA S.R.L.

Székhely: Olaszország 61037 Mondolfo, Lungomare Cristoforo Colombo 107.

Adószám: 02147950410

1.a Club Dobogómajor

 • Cím: H-8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1.
 • Telefon: +36-83/531-991
 • Email: info@clubdobogomajor.hu
 • Fax: +36-83/531-992
 • Szolgáltató: CLUB DOBOGÓMAJOR Kft.

1.b Hotel Kalma

 • Cím: H-8380 Hévíz, Rákóczi utca 12-14.
 • Telefon: +36-83/545-910
 • Email: info@hotelkalma.hu
 • Fax: +36-83/545-911
 • Szolgáltató: Kalmainvest Kft.

1.c Kalma Villa

 • Cím: H-8380 Hévíz, József A. u. 13.
 • Recepció elérhetősége: H-8380 Hévíz, Rákóczi utca 12-14.
 • Telefon: +36-83/545-910
 • Email: info@hotelkalma.hu
 • Fax: +36-83/545-911
 • Szolgáltató: Kalmainvest Kft.

1.d Apart Hotel

 • Cím: H-8380 Hévíz, Erzsébet királyné utca 19.
 • Recepció elérhetősége: H-8380 Hévíz, Rákóczi utca 12-14.
 • Telefon: +36-83/545-910
 • Email: info@hotelkalma.hu
 • Fax: +36-83/545-911
 • Szolgáltató: Kalmainvest Kft.

1.e Abbazia Country Club

 • Cím: H-8976 Nemesnép-Márokföld, Határ utca 3-7.
 • Telefon: +36-92/573-450
 • E-mail: info@abbazia-nemesnep.hu
 • Fax: +36-92/573-451
 • Szolgáltató: Kalmainvest Kft.

1.f Abbázia Club Hotel

 • Cím: H-8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 23.
 • Telefon: +36-83/312-596
 • E-mail: info@abbazia-clubhotel.hu
 • Fax: +36-83/313-424
 • Szolgáltató: Helicomplex Kft.

1.g Abbázia Club Hotel Marotta

 • Cím: I-61035 Marotta, Lungomare C. Colombo 107., Italy
 • Telefon: +39/0721-969107
 • E-mail: info@clubhotel-marotta.com
 • Szolgáltató: ABBAZIA S.R.L.

2. Általános szabályok

2.a Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Szolgáltató (1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g) szálláshelyeinek és azok szolgáltatásainak igénybevételét.
2.b Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét az itt közölt Általános Szerződési Feltételeknek.
2.c Az Általános Szerződési Feltételek nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3. Szerződő fél

3.a A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
3.b Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban felek).
3.c Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.a A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét foglalás, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
4.b A szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalására a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, melynek módosítása szintén írásban történhet kizárólag. Szóban leadott foglalás és annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.
4.c A szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés meghatározott időtartamra szól. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szálláshelyet, a Szolgáltató jogosult a szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újraértékesíteni. A szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
4.d A szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a felek  írásban történő megállapodása szükséges.

5. Lemondási, elállási feltételek

5.a Amennyiben a Szolgáltató az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezés előtti napot megelőző 2. nap, helyi idő szerint 16:00 óráig van lehetőség.
5.b Ha a szerződő fél szerződéses kikötés ellenére a szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával vagy más, szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezés előtti napot megelőző 2. nap, helyi idő szerint 16:00 óra után megszűnik.
5.c Ha a szerződő fél a szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával vagy más szerződésben foglalt módon biztosította, de az érkezési napon helyi idő szerint 24:00 óráig nem érkezik meg, és/vagy a meg nem érkezést nem jelzi írásban előre, a Szolgáltató a szerződésben meghatározott teljes összeget  kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a Szolgáltató a szállást a szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd meg nem érkezés és jelzés hiányában a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
5.d A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vendég által megrendelt és  visszaigazolt szolgáltatások teljesítésétől  legkésőbb a szolgáltatások igénybevételének megkezdését megelőző 30 nappal   – a Vendég részére írásban megküldött  nyilatkozattal – elálljon, a Vendég által esetlegesen pénzben megfizetett előleg egyidejű visszautalása vagy Széchenyi Pihenőkártyáról (SZÉP kártyáról) történt előlegfizetés esetén a SZÉP kártyára történő visszatérítés mellett.
5.e A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött szolgáltatásainak igénybevétele, akciók, csoportos utazás vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

6. Árak

6.a A Szolgáltató által működtetett szálláshely szolgáltatásainak díja a honlapon az egyes szálláshelyek oldalán a szolgáltatások címszó alatt, valamint  a szálláshely recepcióján megtalálhatók. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott részlegeken (étterem, gyógyászat, wellness) állnak rendelkezésre.
6.b A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
6.c Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA*) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA*) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett áthárítja a szerződő félre. (*IFA = idegenforgalmi adó, mértéke szálláshelyenként változó, összegét a helyi önkormányzat rendeletben határozza meg.)
6.d Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok weboldalainkon (www.abbaziagroup.com, www.clubdobogomajor.hu, www.hotelkalma.hu, , www.abbazia-nemesnep.hu, www.abbazia-clubhotel.hu, www.clubhotel-marotta.com) kerülnek meghirdetésre.

7. Fizetés módja, garancia

7.a A Szolgáltató a szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt.
7.b. A Szolgáltató  hitelkártya garanciát (teljes összeg 50%-a) kérhet, melynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül.
7.c A Szolgáltató előleg fizetését kérheti a fizetendő összeg egy részére vagy annak teljes összegére.
7.d A szerződő fél a szolgáltatások ellenértékét  kiegyenlítheti HUF-ban és/vagy bármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogad. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Szolgáltató számlavezető bankjának a Vendég érkezési napján érvényes deviza vételi árfolyamán történik.
7.e A Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, Széchenyi Pihenő Kártya, továbbá külön szerződés alapján ajándékutalvány, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját  a szerződő fél kérésére rendelkezésre bocsátja. Már foglalás során javasolt a kiválasztott készpénzkímélő fizetési eszköz meghatározása.

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

8.a A Vendég a szobát, az apartmant az érkezés napján 16:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out).
8.b Az apartmant alapvetően csak annyi személy veheti igénybe, ahány főre a szerződés szól.
8.c Egy apartmanban csak egy pótágy helyezhető el. Pótágy igényt a Szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egyidőben szükséges egyeztetni.
8.d Szülőkkel közös apartmanban az apartman kapacitásán túl egy 4 év alatti gyermek elhelyezése ingyenes, további gyermekek esetében (kortól függetlenül) pótágydíj fizetendő, melynek árát a mindenkor árlista tartalmazza.
8.e 4 évesnél idősebb gyermekek után fizetendő díjat a mindenkori árlista tartalmazza.

9. Háziállatok

9.a Háziállatot a szálláshely térítés ellenében fogad, a fizetendő díjat a mindenkori árlista tartalmazza.

9.b Háziállattal történő érkezés esetén a Vendég köteles legkésőbb az érkezéskor megismerni, tudomásul venni és betartani az adott szálláshely vonatkozó szabályzatát. A Vendég az érkezést megelőzően a szálláshely weboldalán tájékozódhat a hatályos szabályzatról, és érdeklődhet a szálláshely megadott elérhetőségein.

9.c A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért.

10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

10.a A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásra irányuló szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
10.a.1 a Vendég a szálláshely házirendjébe ütköző magatartást tanúsít,
10.a.2 a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, apartmant, illetve a létesítményt,
10.a.3 a Vendég a szálláshelyen dolgozókkal kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
10.a.4 a Vendég fertőző betegségben szenved;
10.a.5 a szerződő fél nem teljesíti a szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.
10.b Vis major esetén a szerződés megszűnik, a teljesített szolgáltatások tekintetében a felek elszámolnak egymással.

11. Elhelyezési garancia

11.a Amennyiben a Szolgáltató szálláshelye a szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
11.b A Szolgáltató köteles:
11.b.1 a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig - egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
11.b.2 igény esetén ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott  szálláshelyre történő eljutáshoz.
11.c Amennyiben a Szolgáltató a fenti  kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, és ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a szerződő fél nem élhet.

12. A vendég betegsége, halála

12.a Amennyiben a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
12.b A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

13. A szerződő fél jogai

13. A szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

14. A Szerződő fél kötelezettségei

14.a A szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
14.b A Vendég gondoskodik arról, hogy a felügyelete alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a  szálláshelyen, a gyermek által okozott károkért a teljes felelősség a gondviselőt terheli.
14.c A szálláshely wellness részlegének szaunái gyermekek számára egészségügyi okokból nem látogathatók, a gyermekek felügyelete ebben a vonatkozásban a szülők felelőssége.

14.d A nem szobatiszta gyermekek a fürdési célú létesítménybe kizárólag erre a célra kialakított vízzáró pelenkával vihetők be felnőtt ellenőrzésével.

14.e 14 éven aluli gyermekek csak szülő vagy felnőtt kísérő felelősségére és felügyeletével vehetik igénybe a wellness részleg szolgáltatásait. 14 éven aluli gyermekek fürdőzése 35 °C vízhőmérsékletnél magasabb hőmérsékletű medencében, 6 éven aluli kisgyermekek fürdőzése pezsgőfürdőben és egyéb, a házirendben rögzített létesítményben nem engedélyezett.

14.f A 6 éven aluli kisgyermekek számára fenntartott, kis, maximum 50 cm mélységű medencében vagy medencerészben a gyermeket kísérő felnőttek csak lábmosó használatát követően, álló vagy a medence szélén ülő helyzetben tartózkodhatnak, számukra a medencevízbe beleülni vagy belefeküdni tilos.

14.g A Vendég saját ételt, italt nem vihet be a szálláshely vendéglátó egységeibe.

15. A szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért  felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég vagy kísérője vagy az ő felügyelete alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

16. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybe vett vagy a szerződés szerint megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelése biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.

17. A Szolgáltató kötelezettsége

17.A Szolgáltató a szerződés alapján megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerint köteles teljesíteni.

18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

18.a.1 A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
18.a.2 A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
18.a.3 A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálláshelyen, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
18.a.4 A szálláshely wellness részlegének használata a Vendég saját felelősségére történik, a vízközeli területeken fokozott a csúszásveszély, ebből eredő balesetekért a szálláshely felelősséget nem vállal.
18.a.5 A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szálláshely recepcióján, és minden szükséges adatot a szálláshely rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg  rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez / rendőrségi eljáráshoz szükséges.
18.b A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a Vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen vagy a szobájának széfjében helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

19. Panaszkezelés

19.a A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet.

19.b A Vendég a panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató adatait az egyes szálláshelyek vonatkozásában jelen ÁSZF 1. pontja tartalmazza.

19.c A Vendég szóbeli panasszal a szálláshely recepcióján élhet. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a recepciós munkakört ellátó dolgozó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a Vendég részére átadni.

19.d Telefonon közölt panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

19.e A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

a) a Vendég neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a Vendég panaszának részletes leírása, a Vendég által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a Szolgáltató nyilatkozata a Vendég panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a panasz kezelésével a Vendég nem ért egyet,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon közölt szóbeli panasz kivételével – a Vendég aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

19.f A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni.

19.g Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben igazolható módon megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

19.h Panasz elutasítása esetén a Vendég a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testületek eljárásáról, elérhetőségi adatokról információ a https://www.bekeltetes.hu oldalon található. (A Szolgáltatók egyike sem tett a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 36/C. § (1) bekezdése szerinti általános alávetési nyilatkozatot sem a székhelye szerint illetékes békéltető testületnél, sem a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál, amelyben vállalta volna, hogy a békéltető testületi eljárásnak, illetve egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát.)

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Budapest

Elérhetőség:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Pécs
Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye

Elérhetőség:
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: baranyabekeltetes.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Miskolc
Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye

Elérhetőség:
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: 06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: bekeltetes.borsodmegye.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Szeged
Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye

Elérhetőség:
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu
Honlap: bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Székesfehérvár
Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye

Elérhetőség:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Győr
Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye

Elérhetőség:
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Debrecen
Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Elérhetőség:
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: hbmbekeltetes.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Pest Vármegye

Elérhetőség:
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: 
panaszrendezes.hu

 

20. Vis major

Azon ok vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk, járvány bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel. Bármelyik fél mentesül a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

21. Titoktartás

A Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni. A személyes adatok kezelésének részletszabályait a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

Hírlevél

Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre!

Ha Ön klubtagunk, vagy csak kíváncsi szállodacsoportunk legújabb híreire illetve kedvezményes ajánlataira, iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre. Így havi rendszerességgel értesülhet aktuális kedvezményeinkről, új csomagajánlatainkról.